Nadzorni odbor

Predsjednica Nadzornog odbora: Tanja Liktar
Zamjenica predsjednice: Meri Marić
Članovi: Pamela Bolarić, Filip Hosinović, Krešimir Lončarić