Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:
Tanjica Liktar - predsjednica
Marija Carić - zamjenica predsjednice
Pamela Bolarić - članica
Filip Hosinović - član
Krešimir Lončarić - član

Direktor: Miroslav Šimić