Osnovni podaci

Tvrtka: Karolina, tvornica keksa, vafla i slanica d.o.o.
Skraćeno: Karolina d.o.o.

Sjedište: Vukovarska cesta 209a, Osijek
Sud upisa u sudski registar i broj: Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030003718
Temeljni kapital: 57.293.000,00 kn
Transakcijski račun društva: HR5623400091110476464 Privredna banka, Zagreb
Matični broj: 03025659
OIB: 10984562711

Direktor društva: Miroslav Šimić

Predsjednica Nadzornog odbora: Tanjica Liktar
Zamjenica predsjednice: Marija Carić
Članovi: Pamela Bolarić, Filip Hosinović, Krešimir Lončarić